AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE ÖĞRETMENLİĞİ bölümü hakkında bilgi


AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte
yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve
dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü
nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İngiliz dil bilgisi, çeviri, İngiliz Edebiyatının Anahatları, metin incelemeleri, kompozisyon,
Amerikan kültür tarihi, Amerikan şiiri ve romanı gibi dersler okutulmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri’nin tarihi, uygarlığının çeşitli yönleri, toplumsal yapısı, düşünce, edebiyat ve sanat
ürünleri incelenerek okutulur.

Çalışma Alanları

TV kanalları, basın yayın organları, Dışişleri Bakanlığı, elçilikler, ve turizm sektöründe
çalışabildikleri gibi öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar okullarda öğretmenlik yapabilirler