Amerikan Samoa hakkında bilgi


AMERİKAN SAMOA

Konum: Güney Pasifik Okyanusu’nda adalar grubu
Coğrafi konumu: 14 20 Güney enlemi, 170 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Okyanusya
Yüzölçümü: toplam: 199 km²
kara: 199 km²
su: 0 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 116 km
İklimi: Tropikal deniz iklimi, güneydoğudan hafif rüzgarlar esmekte; Kasım – Nisan ayları yağışlı, Mayıs – Ekim ayları kuru geçer.
Arazi yapısı: Dik kayalıklı beş volkanik ada, sınırlı kıyı ovaları, iki mercan adası yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Lata 966 m
Doğal kaynakları: Sünger taşı
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %5
otlaklar: %10
ormanlık arazi: %70
diğer: %15 (1993 verileri)
Doğal afetler: Aralık – Mayıs ayları arasında ortaya tufanlar çıkmaktadır.

Nüfus: 67,084 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %38.44 (erkek 13,278; kadın 12,512)
15-64 yaş: %56.57 (erkek 18,784; kadın 19,163)
65 yaş ve üzeri: %4.99 (erkek 1,779; kadın 1,568) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.42 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 3.58 mülteci/1,000 nüfus (2001 verileri)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.98 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 1.13 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 10.36 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.32 yıl
erkeklerde: 70.89 yıl
kadınlarda: 80.02 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.5 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Amerikan Samolilisi
Nüfusun etnik dağılımı: Samoliler (Polonezler) %89, Beyaz ırklar %2, Tongan %4, diğer %5
Dinler: Hıristiyanlar %50, Roma Katolikleri %20, Protestanlar ve diğer %30
Dil: Samoaca, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97
erkeklerin: %98
kadınların: %97 (1980 verileri)

Ülke adı: Resmi adı: American Samoa
kısaltma: AS
ingilizce: American Samoa
Başkent: Pago Pago
Bağımsızlık günü: yok (ABD yönetiminde)
Milli bayram: Bayrak günü, 17 Nisan (1900)
Anayasa: 1966’da imzalanmış, 1967 yürürlüğe girmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu)

Ekonomiye genel bakış: Toprakların %90’ı halka aittir. Ekonomik aktiviteler ABD’ye kuvvetli şekilde bağlıdır ve ABD Amerikan Samoa’sının diş ticaret hacminde büyük rol oynamaktadır. Ton balığı üretimi ve ihracatı Amerikan Samoa’sı ekonomisinin en başlıca unsurlarından biridir.
İş gücü: 14,000 (1996)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %33, ton balığı avcılık ve üretimi %34, diğer %33 (1990)
İşsizlik oranı: %16 (1993)
Bütçe: gelirler: 121 milyon $; giderler: 127 milyon $
Endüstri: Tonbalığı üretimi, el sanatları
Elektrik üretimi: 130 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 120.9 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: muz, hindistancevizi, sebzeler, meyveler, patates, kurutulmuş hindistancevizi, ananas, papaya; süt ürünleri, çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 500 milyon $ (1998)
İhracat ürünleri: tonbalığı konservesi %93
İhracat ortakları: ABD %99.6
İthalat tutarı: 471 milyon $ (1996)
İthalat ürünleri: konserve malzemeleri %56, gıda %8, petrol ürünleri %7, makine ve yedekler %6
İthalat ortakları: ABD %62, Japonya %9, Yeni Zelanda %7, Avustralya %11, Fiji %4, diğer %7
Para birimi: ABD Doları (USD)
Para birimi kodu: USD
Mali yıl: 1 Ekim – 30 Eylül

Kullanılan telefon hatları: 13,000 (1997)
Telefon kodu: 684
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 1, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 57,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 14,000 (1997)
Internet kısaltması: .as
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 350 km
asfalt: 150 km asfalt olmayan: 200 km
Su yolları: yok
Limanları: Aunu’u (yeni), Auasi, Faleosao, Ofu, Pago Pago, Ta’u
Hava alanları: 4 (2000 verileri)