Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Amonyum nitrat, kireç ve suyu işleme tabi tutmak suretiyle amonyum nitratlı gübre imal eden bir tesisi çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Makinenin haznesine belirli oranda amonyum nitrat, kireç ve su doldurmak,
b) Gerekli ayarları yapıp, karıştırıcıyı çalıştırmak,
c) Karıştırıcıya sıcak buhar sevketmek,
d) Tesisin otomatik çalışmasını gösterge ve kontrol panolarından kontrol etmek,
e) Belirli zamanlarda karışımdan numune  alarak tane büyüklüğünü ve nem durumunu  kontrol etmek,
f) Gerekirse, ayarları yeniden düzenlemek,
g) Karıştırıcıda oluşan maddeyi pişirme  kazanlarında belirli eleklerden geçirmek,
h) Elenen gübrenin rutubetlenmesini önlemek için demir  nitrat veya kireç pudrasıyla kaplamak,
i) İmal edilen  gübreyi depolara sevketmek,
j) Amonyum nitratlı  gübre imal eden bir tesis üzerinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.