Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Belirli oranlarda gaz, sıvı veya katı maddeleri kimyasal reaksiyonlara tabi tutarak, amonyum sülfat gübresini hazırlayan bir tesisi çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tesisin otomatik çalışmasına nezaret etmek,
b) Isı, basınç ve reaksiyona tabi tutulan kimyasal  maddeleri göstergelerden kontrol etmek,
c) Muayyen zamanlarda reaksiyon kazanlarından numune almak,
d) Numuneyi kimyasal kontrollerden  geçirerek kıvamını tespit etmek,
e) Kontrol neticelerine göre kazanlara kimyasal maddelerin  giriş ve çıkışını ayarlamak,
f) İmalatın belirli safhasında ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.