Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Muhtelif kimyevi maddeleri suyla karıştırma kazanlarında işleme tabi tutarak ampul solüsyonu hazırlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Reçetede belirlenen su ve kimyevi maddeleri tartmak,
b) Karıştırma kazanına koyup belirli müddet karıştırarak solüsyon haline getirmek,
c) Elde edilen solüsyonu süzme aygıtından gaçirerek cam balonlara doldurmak,
d) Solüsyonun ışıktan etkilenmemesi için cam balonları  siyah örtüyle örtmek,
e) Doldurulmuş ampulleri bir otoklav kazanında strelize edebilir.
f) Belirli tip ampul  solüsyonu konusunda ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.