Analog-to-digital conversion (ADC) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Analogdan sayısala dönüştürme. Değişken (analog) bir işaretin içeriği değişmeksizin çok seviyeli (sayısal) bir işarete dönüştürülmesi.