Anayasa Mahkemesi Başkanlığı


Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerinde ve Anayasayı ilgilendiren içinden çıkılamayacak durumlarda sıksık gündeme gelen ve verdiği kararların çok önemli olduğu mahkemedir. Anayasa Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş, hiçbir makama bağlı olmayan bir yüksek mahkemedir. İlkece kanunların, kanun hükmünde karanamelerin ve TBMM İçtüzüğünün şekil ve esas bakımlarından; Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından Anayasa’ya uygunluğunu incelemek, denetlemek ve Yüce Divan görevini yerine getirmek üzere kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Internet Sitesi
http://www.anayasa.gov.tr
Telefon
Work+903124637300
Faks
Fax+903124637400
E-Posta
bilgi@anayasa.gov.tr
Yazışma Adresi
Ahlatlıbel Mahallesi İncek Yolu Serpmeleri No:4
06890 Çankaya ANKARA TÜRKİYE