Ankara Etimesgut İlçesi Eğitim ve Kültür Durumu


Ankara Metropol ilçeleri içinde Eğitim teknolojisinin son yeniliklerinin uygulandığı ilçemizde okullaşma oranı benzer büyüklükteki ilçelere göre yüksek olduğu görülmektedir.

İlçemizde Eryaman ve Elvankent gecekondu önleme projeleri nedeniyle oluşan hızlı ve modern kentleşme beraberinde hızlı bir nüfus artışına neden olmaktadır. Bu da sürekli yeni okul ihtiyaçlarını gündeme getirmektedir. Müdürlüğümüz bu ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi açısından yoğun gayret sarf etmekte, ihtiyaçların karşılanmasına çalışılmaktadır.
İlçemizde;

9?u Resmi 14 Anaokulu,
36?sı Resmi, 2?si özel 38 İlköğretim Okulu,
5?i resmi 7 Genel Lise,
3?ü resmi 4 Anadolu Lisesi,
1 Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi,
1 Endüstri Meslek Lisesi,
1 Anadolu Teknik ve EML,
1 Mesleki Eğitim Merkezi
1 Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi,
1 Sağlık Meslek Lisesi,
1 Halk Eğitimi Merkezi,
1 Rehberlik ve Araştırma Merkezi,
1 Özel Eğitim Uygulama Okulu,
18 Özel Dershane,
6 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu,
2 Özel Ortaöğretim Öğrenci Yurdu,
4 Adet Rehabilitasyon Merkezi,
5 Özel Etüd Eğitim Merkezi
1 Yabancı Dil Kursu Ve
1 Türk Hava Kurumu Pilot Yetiştirme Kursu olmak üzere toplam 109 kurumumuzda hizmet sürdürülmektedir.

72 okul ve kurumumuzda 2390?ı öğretmen ve idareci olmak üzere toplam 3.032 personelle, 54.572 öğrenciye 1.117 derslik ve 1.590 şubede eğitim ? öğretim hizmeti verilmektedir.
İlçemizde 2006-2007 Eğitim-öğretim yılında;
1 Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek lisesi,
1 Çıraklık Eğitimi Merkezi
4 İlköğretim Okulu
4 Anaokulu
1 Genel Lise olmak üzere toplam 11 okulumuz daha eğitim öğretime başlamıştır. Bunlardan 5?i TOKİ, 2?si İMKB, 1?i MEB, 1?i Bayındırlık Bakanlığı, 1? S.S. Eryaman Güzelkent konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliğince 1?i de Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılmıştır.
İlçemizde; Eğitime %100 destek veren kurum, kuruluş ve hayırseverlerimiz sayesinde eğitim-öğretimimizde büyük gelişme sağlanmıştır.

Halk Eğitimi Çalışmaları
Merkezimizce 2005-2006 eğitim öğretim yılında toplam 181 kurs açılmış ve kurslara 3.635 kursiyer katılmıştır. Gitar, Bağlama, Yabancı dil gibi sosyal kültürel kursların yanında Emlak Komisyonculuğu alanında çalışmak isteyen vatandaşlarımıza daha bilinçli çalışmaları için Emlak Komisyonculuğu kursu açılmıştır.

Merkez Müdürlüğümüzde halen; 1 Müdür, 4 Müdür yardımcısı, 23 Kadrolu Öğretmen, 13 Ücretli Usta Öğretici, 8 Ücretli Görevlendirme öğretmen, 3 hizmetli olmak üzere toplam 52 personel görev yapmaktadır.

2006-2007 öğretim yılında bu güne kadar 127 kurs açılmış olup bu kurslardan 1925 kursiyer yararlanmaktadır. Kısa dönemli açılan yeni kurslarla birlikte bu sayıda artış yaşanacaktır.

Kültür :
Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tiyatro, resim, müzik şenlikleri düzenlenmektedir.

Öğretim yılı başında okullar sergileyecekleri tiyatro eserlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onay alarak çalışmalarına başlamaktadır.

Nisan ve Mayıs ayı içersinde program dahilinde halkımıza gösterilmektedir.

Nisan ve Mayıs aylarında parklarda resim ve müzik şenlikleri yapılmaktadır. Ayrıca okul duvarları ve parklar boyanmaktadır.

Okullar arası Kaymakamlık kupası çerçevesinde futbol, basketbol voleybol maçları yapılmaktadır. Ayrıca okullar arası bilgi yarışması düzenlenmektedir.

İlçemiz Nüfusunun büyükçe bir kısmını Erzurum, Kars, Çankırı, Yozgat, Çorum gibi illerimizden vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

Bu demografik yapı içinde ilçemizin ilk çekirdeğini oluşturan gecekondu bölgesi Sosyal ve Kültürel yönden Anadolu insanımızın kesitini oluşturmaktadır.

Konuşulan dil, lehçe, dinsel inanç, örf ve adetleriyle farklı illerin oluşturduğu çok renklilik kendi içinde yeniden çeşitli kültürel alışverişlerle yeni sos yo-kültürel yapıya dönüşmektedir. Düğünlerde, sünnetlerde, ramazanlarda, cenazelerde, siyasette. dernek etkinliklerinde yardımlaşmalarda Anadolu âdetlerinin, Anadolu davranışlarının İlçemizde yeniden filizlendiğini görürüz. İlçemizdeki kültürel ve sosyal yaşamda gecekondu bölgesinden farklı olarak ikinci bir yaşam alanı mevcuttur.

Başbakanlık Eryaman Toplu Konutları, Askeri Kampüsler alanı, Elvankent, Güzelkent, Şeker Fabrikası Kampüsü, TRT Kampüsü farklı bir yaşam alanı oluşturmaktadır.

Kaynak: Etimesgut.gov.tr