Ankara Etimesgut İlçesi Tarihi


Arkeolojik araştırmalar sonucunda bulunan eserlerden, Beldemiz yerleşiminin M.Ö.2000 yıllarına kadar indiği anlaşılmaktadır. Beldemizce bulunan ?Frigya Aslanı? yöremizin ilk defa M.Ö.VII. yüzyılda Frigyalılar tarafından mesken olarak kurulduğunu gösteren önemli bir kanıt teşkil etmektedir.

İlçemizin tarihi Ankara?ya yakınlığından dolayı ?Ankara Tarihi? . Ankara ve çevresinin Lidya, Pers, Galat, Roma ve Bizans İmparatorluklarının toprakları içinde yer aldığı, Türk Hakimiyetinin Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleştiği, 1073?te Türklerin 1308?de İlhanlıların bir sürede Ertena Valileri ve ahileri tarafından idare edildiği, 1402? den sonra Moğolların egemenliği altında kaldığı, 1833?te Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa?nın bu yöreleri ele geçirdiği tarihi belgelerden anlaşılmaktadır.

1902 yılında Ankara 5 sancak ve 2l kazası olan bir merkez sancağı idi. Beldemiz Zir (yenikent) kazasına bağlı olarak kalmıştır. İlk çağlarda Beldemizin ismi Amaksis, Ahimesgut ve daha sonra da Etimesgut olarak değişikliğe uğramıştır.

Ankara ve çevresi 1919?da resmen düşman işgaline uğrayıp tahrip olmuştur. Yeni Türk devletinin kuruluşu ve Cumhuriyetin ilanını takiben beldemiz 1924-1925 yıllarında Batı Trakya?dan (Bulgaristan) gelen göçmen Türkleri için Atatürk?ün emri ile 50 hanelik örnek bir köy olarak tahsis ve iskan edilmiş, 1928 yılında da imar edilerek nahiye statüsüne dönüştürülmüştür. Ankara Valiliği İskan Müdürlüğü muhacir defterlerinde 50 hanelik isimler mevcuttur. 1968 yılına kadar Nahiye olarak kalmış, bu tarihten sonra Yenimahalle İlçesine bağlı mahalleye dönüştürülmüştür.

Beldemiz 20 Mayıs 1990 gün ve 20525 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe yapılmış, hemen ardından 19 Ağustos 1990 tarihinde yapılan Belediye Başkanlığı seçimi ile Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

Atatürk; Etimesgut?a özel bir ilgi göstermiş, zaman zaman Etimesgut?u ziyaret eder, at gezintileri sırasında halkla sohbet ederek, zirai mahsul hakkında bilgi almaya çalışmıştır.
Halen Halk Sağlığı Laboratuarı olarak kullanılmakta olan bina içinde, kendisine tahsis edilmiş olan odada istirahat ve özel çalışmalarını sürdürmüştür.

Etimesgut Bucak idaresinde Devlet Hastanesi, PTT, hamam, şadırvanlı çarşı ve sekiz memur lojmanı gibi hizmet birimleri Atatürk zamanında yaptırılmıştır.

Kaynak: Etimesgut.gov.tr