Ankara Hava Müzesi


Müzede, çeşitli maketler, fotoğraflar, belgeler, pilot giysileri ve uçuş ekipmanları sergilenmektedir.

Kaynak: Ankara Valiliği