Ankara İli Nüfusu


Ankara?nın 1927 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 404.581 iken, son 73 yılda 10 kat artarak 2000 yılında 4.007.860?a yükselirken, aynı dönemde ülke nüfusu 5 kat artmıştır. 1927 yılında il nüfusu ülke nüfusu içinde % 3,2?lik bir paya sahip iken, 2000 yılında yaklaşık % 6?lık bir paya ulaşmıştır. Nüfus yoğunluğu, 1927 yılında 16 iken 2000 yılı itibarı ile 163?e yükselmiştir.

 

Nüfus

1985

Şehir ve Köy Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı %

1990

Şehir ve Köy Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı %

2000

Şehir ve Köy Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı %

Kırsal Nüfus (Köyler)

569.118

17,21

399.907

12,36

467.338

11,66

Şehirsel Nüfus (Belediyeler )

2.737.209

82,79

2.836.719

87,64

3.540.522

88,34

Toplam

3.306.327

100,00

3.236.626

100,00

4.007.860

100,00