Ankara Kızılcahamam İlçesi Nüfusu


105 köyü ve bir beldesi olan ilçenin 2000 yılı sayımına göre nüfusu 33 623’dür. Bu nüfusun 16 195 ilçe merkezinde, 17428’u köylerde yaşamaktadır. Nüfusun köylere göre dağılımı incelendiğinde 80 köyün nüfusu 2000 yılı sayımına göre 150′ nin altındadır. Kızılcahamam’ın toplam nüfusu 1960 yılında 47 228 iken, 1990 yılında 34,456 ya düşmüştür. 1997 yılında ise 37.350′ e yükselmiştir. Mevcut rakamlara göre 30 yıllık bir sürede Kızılcahamam nüfusunda genel bir azalma olmuştur. Çatla ve Aşağıkaraören köyleri Kazan İlçesine bağlanmıştır. İlçe Nüfus Müdürlüğü kayıtları üzerinde yapılan incelemede nüfus kaydını nakledenler hariç halen Kızılcahamam İlçesinde 26.10.2006 tarihi itibariyle nüfus aile kütüğü 68.594 kadın, 66.471 erkek olmak üzere toplan 135.065’dir Bu bilgilerden nüfusun önemli bölümünün başta Ankara olmak üzere civar ekonomik merkezlere göç ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynak: Kizilcahamam.gov.tr