Ankara Mamak İlçesi Tarihi

Başkent Ankara?mızın doğusunda yer alan ilçemiz, gerçekte 600 bine yaklaşan, ancak resmi olarak 430.606 nüfusu ile orta büyüklükteki metropol ilçelerimizdendir. Bu nüfusu ile Mamak, ülkemizin bir çok kentini geride bırakmasına rağmen 2000?li yıllara kadar geçen süre içerisinde, gerekli olan gelişmeyi fazla gösterememiştir.

Mamak ilçesi, 1983 yılına kadar Çankaya ilçesinin bir semti olarak konumlanmış, 29.11.1983 tarih ve 2963 Sayılı Kanunla Çankaya ilçesinden ayrılarak, Ankara?nın merkez ilçelerinden biri haline gelmiştir.

Ankara İl Merkezi?ne 7 km. uzaklığı olan ilçemiz, güneyinde Çankaya, kuzeybatısında Altındağ, doğusunda ise Elmadağ ve Hasansoğlan İlçeleri ile sınırlıdır. 62 mahallesi bulunan ve 16.126 hektarlık bir alana sahip olan ilçemiz, bugün artık modern hayattaki yerini yavaş yavaş almaya başlamıştır.

Mamak?ın tarihi, Ankara?nın tarihinden ayrı olarak düşünülemez. Ankara?nın da ne zaman kurulduğuna dair de kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarihsel buluntulara göre Mamak?ı incelediğimizde şu bilgilere ulaşmaktayız.

Kutludüğün, Ortaköy , Gökçeyurt ve Kızılcaköy?de ve çevrelerinde Romalılar Dönemi? ne ait bazı tarihi eserler bulunmuştur.

Avram Galanti, Ankara?nın (bununla beraber Mamak?ın), Anadolu?nun önemli ticaret yollarının geçtiği yerdir. Zaman içerisinde bu yollar büyüyüp gelişmiştir. Doğu? ya giden yollar, Taviyon?a giden yolar olup, bu yollar Mamak? tan geçmektedir. Bu yollara ait mesafe taşları Ortaköy civarında bulunmuştur. Bu yollar ve bulunan mesafe taşları Romalılar Dönemi?ne aittir. Çünkü, Roma Yolları Ancyra (Ankara)? dan geçmekte idi. Bu nedenle diyebiliriz ki; Mamak, Ankara?nın Doğu Kapısı? dır.

Mamak?ın tarihi, Ankara?nın kuruluş tarihi olarak anımsanabilir. Son zamanlarda bölgede yapılan araştırmalar ve bu araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular ve izler, kentimizin, insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.

Aslında nereden bakılırsa bakılsın Mamak İlçesi?nin hangi tarihte ve ne zaman kurulduğunun saptanması kolay değildir. Ancak önemli olan çok eski bir geçmişe sahip olmasıdır.

Bu bölgede yaşamış insanları, oturdukları yere verdikleri adlardan, tarihe geçmiş ilk adın çok az değişerek ya da hiç değişmeyerek günümüze kadar uzanmış olması da son derece önemlidir.

Kaynak: Mamak.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir