Anne baba boşanınca çocuğa, anne soyadını alma yolu açıldı


Anayasa mahkemesi, boşanma davalarında soyadı ile ilgili devrim niteliğinde bir karar aldı. Çiftin resmen ayrılması veya evliliğin feshi halinde çocuğun babasının seçeceği adı alması hükmünü iptal etti. Kararın, çocuğun velayetini alan annenin soyadını taşımasının yolunu açtığı belirtiliyor. Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada 2525 sayılı soyadı konununun 4. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek mahmeke söz konusu düzenlemeyi iptal etti. İptal edilen düzenleme, evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk, annesine tevdi edilmiş olsa bile babasının geçtiği veya seçeceği adı alır hükmünü içeriyor. Soyadı Kanunu’ndaki hüküm nedeniyle mahkemeler çocuğun soyadı değişikliğine ilişkin açılan davayı reddediyordu. Bu karar sonrası, boşanmış ailelerde çocuğun soyadının değiştirilmesinin de önü açılmış oldu.