Anot Dökümcüsü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Anot dökümünde kullanılacak kalayları bir eritme fırınında eriterek eriyiği kalıplara döken kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Anot Dökümcüsü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eritme fırınını çalıştırıp, eritilecek kalayı fırına doldurup sıcaklığı istenilen dereceye göre ayarlamak,
b) Erimiş metalin rengine bakmak veya bir pirometre kullanmak suretiyle kalay eriyiğinin döküme hazır dereceye gelip gelmediğini kontrol etmek,
c) Döküme hazır dereceye gelen erimiş kalayı kepçelerle alarak daha önceden döner masa üzerinde hazırladığı kalıplara dökmek,
d) Kalıpların kurutulması ve temizlenmesi için yardımcı işçilere gerekli talimatları vermek,
e) Dökülen anotları kalıplardan çıkartmak,
f) İş bitiminde eritme fırının bakım ve temizliğini yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.