Antikor Çeşitleri


GRUP ALT GRUP MALZEME ADI
ANTİKOR GENEL 34BE12 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL 34BE12 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL 34BE12 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL 50 DAG (ADHALİN) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL ALPHA SARCOGLYCAN (ADHALİN) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL AMACR (POLYCLONAL)
ANTİKOR GENEL ANTI INSULIN ANTIKOR
ANTİKOR GENEL ANTI-DIGOXIGENIN-FLUORESCEIN FAB FRAGMENT
ANTİKOR GENEL ANTI-DIGOXIGENIN-RHODAMINE  FAB FRAGMENT
ANTİKOR GENEL ANTİ BETA-AMİLOİD PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ BOB-1 ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ C-MYC PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ CD146 ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ CMV lgG
ANTİKOR GENEL ANTİ CMV lgM
ANTİKOR GENEL ANTİ DELTA TOTAL
ANTİKOR GENEL ANTİ DİGOXİGENİN-AP FAB FRAGMENT  CHEMİLUMİNESCENT TANI İÇİN
ANTİKOR GENEL ANTİ DİSFERLİN (NCL-HAMLET II) PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ EMERİN PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ ESTEROGEN ANTIKORU CLONE ST1
ANTİKOR GENEL ANTİ FOLLİSTATİN ACTİVİN A PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ HAV TOTAL
ANTİKOR GENEL ANTİ HBS TİTRASYONLU
ANTİKOR GENEL ANTİ HHSV-8 ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ HSVTİP 1 lgG
ANTİKOR GENEL ANTİ HSVTİP 1 lgM
ANTİKOR GENEL ANTİ HSVTİP 2lgM
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN C3 COMPLEMENT 
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN C3C COMPLEMENT  FITC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN C3C COMPLEMENT  FITC, DİREKT İMMUNFLORESAN UYGULAMA İÇİN
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN C7 COMPLEMENT 
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN CD19APC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN CD25 (PE-CY5)
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN CD27- PE
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN CD3 PERCP
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN CD56 NCAM-FITC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN FOXP3-APC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN FİBRİNOJEN  FITC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN FİBRİNOJEN FITC, DİREKT İMMUNFLORESAN UYGULAMA İÇİN
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGA FITC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGA FITC, DİREKT İMMUNFLORESAN UYGULAMA İÇİN
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGG FITC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGG FITC, DİREKT İMMUNFLORESAN UYGULAMA İÇİN
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGGAM-FITC CONJUGATE
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGM FITC
ANTİKOR GENEL ANTİ HUMAN IGM FITC, DİREKT İMMUNFLORESAN UYGULAMA İÇİN
ANTİKOR GENEL ANTİ KAPPA FITC 
ANTİKOR GENEL ANTİ LAMBDA FITC 
ANTİKOR GENEL ANTİ MOUSE COLLAGEN TİP VII 
ANTİKOR GENEL ANTİ MOUSE IGG FITC 
ANTİKOR GENEL ANTİ NM-23 (METASTAZ SUPRESOR GEN) PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ OCT-2 ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ P27 PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ PARVOVİRUS B19 ANTİKORU R92F6
ANTİKOR GENEL ANTİ TOPOİSOMERASE II ALPHA PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ TROYGLOBULİN ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ TİP IV KOLLAJENAZ PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ-A TEST SERUMU   10 ML
ANTİKOR GENEL ANTİ-B TEST SERUMU   10 ML
ANTİKOR GENEL ANTİ-BETA SARCOGLYCAN PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ-BETA-DYSTROGLYCAN PRİMER ANTİKORU
ANTİKOR GENEL ANTİ-GOAT -HRP KONJUGE ANTİKOR
ANTİKOR GENEL ANTİ-HLA-DR-PE
ANTİKOR GENEL ANTİ-HUMAN IGG (FC SPECİFİC) (KEÇİ)  
ANTİKOR GENEL ANTİ-HUMAN IGG -HRP KONJUGE ANTİKOR  
ANTİKOR GENEL ANTİ-HUMAN IGM -HRP KONJUGE ANTİKOR  
ANTİKOR GENEL ANTİ-RH TEST SERUMU   
ANTİKOR GENEL ANTİBODY DİLUENT
ANTİKOR GENEL ANTİBODY DİLUENT, BACKGROUND REDUCİNG  125 ML
ANTİKOR GENEL ANTİGEN RETRİEVAL ÇÖZELTİSİ  CİTRAT BUFFER EDTA  50 ML
ANTİKOR GENEL ANTİGEN RETRİEVAL ÇÖZELTİSİ  CİTRAT BUFFER PH6 1 LİTRE
ANTİKOR GENEL ANTİGEN RETRİEVAL ÇÖZELTİSİ  CİTRAT BUFFER PH9-10  1 LİTRE
ANTİKOR GENEL B72.3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL B72.3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL B72.3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL BD FASTIMMUNE ANTİ-HU- IFN-GAMMA PE 
ANTİKOR GENEL BD FASTIMMUNE ANTİ-HU-IL-PE 
ANTİKOR GENEL BD FASTIMMUNE ANTİ-HU-U-2PE 
ANTİKOR GENEL BETA SARCOGLYCAN  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL BETA- CATENİN ANTİBADY
ANTİKOR GENEL BETA-DYSTROGLYCAN (NCL-B-DG) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL BETA2 MİKROGLOBULİN
ANTİKOR GENEL BETA2 MİKROGLOBULİN
ANTİKOR GENEL BETA2-MİCROGLOBULİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL BETA2-MİCROGLOBULİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL BETA2-MİCROGLOBULİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL BRUCELLA ABORTUS ANTİ-SERUM 
ANTİKOR GENEL BRUCELLA MELİTENSİS ANTİ-SERUM 
ANTİKOR GENEL BRUCELLA TÜP AGLÜTINASYON ANTIJENI
ANTİKOR GENEL BİOTİN-DİGOKSENİN DUAL COLOR DETECTİON KİT  NİCK TRANSLASYON VE PCR İLE İŞARETLEMEYE UYGUN 
ANTİKOR GENEL BİOTİNLİ ANTİMOUSE IGG  
ANTİKOR GENEL BİOTİNLİ ANTİRABBİT IGG  
ANTİKOR GENEL BİOTİNLİ ANTİRABBİT IGG  
ANTİKOR GENEL C1Q FITC
ANTİKOR GENEL C1Q KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL C1Q KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL C1Q KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL C2 
ANTİKOR GENEL C5 
ANTİKOR GENEL C6 
ANTİKOR GENEL C7 
ANTİKOR GENEL C8 
ANTİKOR GENEL C9 
ANTİKOR GENEL CD 20 PE 
ANTİKOR GENEL CD 3 PE  
ANTİKOR GENEL CD10-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD10-FITC/CD19-PE
ANTİKOR GENEL CD103-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD117 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL CD117 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL CD117 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL CD117-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD11A-FITC
ANTİKOR GENEL CD11A-PE 
ANTİKOR GENEL CD11B-PE 
ANTİKOR GENEL CD11B-PERCP
ANTİKOR GENEL CD11C-APC
ANTİKOR GENEL CD11C-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD11C-FITC/CD25-PE 
ANTİKOR GENEL CD11CPE 
ANTİKOR GENEL CD13-PE
ANTİKOR GENEL CD13-PE MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD138-FITC 
ANTİKOR GENEL CD14-FITC
ANTİKOR GENEL CD14-PE MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD152-PE 
ANTİKOR GENEL CD154-PE 
ANTİKOR GENEL CD16-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD18-FITC 
ANTİKOR GENEL CD19 FITC 
ANTİKOR GENEL CD19-PE
ANTİKOR GENEL CD19-PE MONOKLONAL ANTİKOR
ANTİKOR GENEL CD2-FITC 
ANTİKOR GENEL CD20-FITCH
ANTİKOR GENEL CD20-PE MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD21-FITC 
ANTİKOR GENEL CD22-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD22-PE 
ANTİKOR GENEL CD23-FITC MONOKLONAL ANTİKOR
ANTİKOR GENEL CD23-PE 
ANTİKOR GENEL CD24-PE
ANTİKOR GENEL CD25-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD25-PE
ANTİKOR GENEL CD3-ECD
ANTİKOR GENEL CD3-FITC
ANTİKOR GENEL CD3-FITC/19-PE 
ANTİKOR GENEL CD3-FITC/CD16+56PE 
ANTİKOR GENEL CD3-FITC/HLA-DR-PE 
ANTİKOR GENEL CD3-PE MONOKLONAL ANTİKOR
ANTİKOR GENEL CD3/CD16+56/CD45/CD19
ANTİKOR GENEL CD3/CD8/CD45/CD4
ANTİKOR GENEL CD33-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD33-PE 
ANTİKOR GENEL CD34-PE MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD38-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD38-PE 
ANTİKOR GENEL CD4-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD4-FITC/8-PE
ANTİKOR GENEL CD4-FITC/CD25-PE 
ANTİKOR GENEL CD4-PE 
ANTİKOR GENEL CD4-PERCP(VEYAPC5) 
ANTİKOR GENEL CD40-FITC 
ANTİKOR GENEL CD41-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD41-PE 
ANTİKOR GENEL CD42A-FITC 
ANTİKOR GENEL CD42B-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD43 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL CD43 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL CD43 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL CD45-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD45-FITC/ CD56-RD1 / CD19-ECD / CD3-PC5
ANTİKOR GENEL CD45-FITC/14-PE 
ANTİKOR GENEL CD45-PC5
ANTİKOR GENEL CD45-PERCP
ANTİKOR GENEL CD45RA-FITC 
ANTİKOR GENEL CD45RA/CD45RO/CD3/CD4
ANTİKOR GENEL CD45RO KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL CD45RO KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL CD45RO KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL CD45RO-PE 
ANTİKOR GENEL CD5(RTU)
ANTİKOR GENEL CD5-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD5-FITC/19-PE 
ANTİKOR GENEL CD5-PERCP 
ANTİKOR GENEL CD54-PE 
ANTİKOR GENEL CD55-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD55-FITC/CD59 
ANTİKOR GENEL CD56-PE
ANTİKOR GENEL CD59-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD61-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD62L-FITC 
ANTİKOR GENEL CD64-FITC
ANTİKOR GENEL CD66E-PE 
ANTİKOR GENEL CD69-PE 
ANTİKOR GENEL CD7 FITC/CD13-PE 
ANTİKOR GENEL CD7-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD79-A-PE
ANTİKOR GENEL CD8-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL CD8-FITC/28-PE 
ANTİKOR GENEL CDP-STAR CHEMİLUMİNESENCE SUBSRAT
ANTİKOR GENEL CHLAMYDIA ANTİJENİ
ANTİKOR GENEL CK5 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL CK5 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL CK5 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL CMV 7ML MS-717-R7
ANTİKOR GENEL CMV LATE KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL CMV LATE KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL CMV LATE KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL COOMBS SERUMU
ANTİKOR GENEL COX-2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL COX-2 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL COX-2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL CYTO CD79B-PE 
ANTİKOR GENEL CYTO-MPO-PE 
ANTİKOR GENEL CYTO-TDT-PE 
ANTİKOR GENEL D2-40
ANTİKOR GENEL DAB LİQUİD SUBSTRATE-CHROMAGEN  
ANTİKOR GENEL DAB TABLET
ANTİKOR GENEL DAPI COUNTERSTAİN 0.125 NGR/ML
ANTİKOR GENEL DAPI I
ANTİKOR GENEL DAPI II
ANTİKOR GENEL DESMİN (RTU)
ANTİKOR GENEL DONÖR SPESIFIK ANTIKOR TAYINI KITI
ANTİKOR GENEL DYSFERLİN (NCL-HAMLET) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL EGRF(MONOCLONAL CLONE)
ANTİKOR GENEL FİBRİNOGEN FITCH
ANTİKOR GENEL GAMMA SARCOGLYCAN  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL GCDFP-15 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL GCDFP-15 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL GCDFP-15 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL GENEL OTOANTİKOR-KALİTE KONTROL
ANTİKOR GENEL GFAP.
ANTİKOR GENEL GLOMERÜLADR BAZAL MEMBRAN ANTİKORU
ANTİKOR GENEL GLOREMERULER BAZAL MEMBRAN ANTİKORU
ANTİKOR GENEL GLYCOPHORİN-A 
ANTİKOR GENEL GLİCOPHORİN A-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL GOAT ANTİ MOUSE (FITC) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL GOAT- ANTİ- RABBİT (FITC) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL H.İNFLUENZAE ANTİ-SERUM TİP B
ANTİKOR GENEL H.İNFLUENZAE KAPSÜL TİPLENDİRME SERUMLARI (A-F)
ANTİKOR GENEL H.İNFLUENZAE POLYVALAN ANTİ-SERUM
ANTİKOR GENEL HBEAG/ANTİ HBE
ANTİKOR GENEL HCG (POLYCLONAL)
ANTİKOR GENEL HLA-DR-PE 
ANTİKOR GENEL HLADR-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL HMB 1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL HMB 1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL HMB 1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL HMB45.
ANTİKOR GENEL HPL.
ANTİKOR GENEL HUMAN SERUM ALBUMIN (12X5 ML)
ANTİKOR GENEL HUMAN SERUM ALBÜMİN (12X5 ML)
ANTİKOR GENEL ICA (ISLET CELL ANTİBODY) İÇİN ANTİ-HUMAN POLİVALAN IG G,A,M KONJUGAT İMMUNFLORESAN
ANTİKOR GENEL IGG-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL IGG-PE MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL IGG1-FITC
ANTİKOR GENEL IGG1-FITC/IGG2APE
ANTİKOR GENEL IGG1-PE
ANTİKOR GENEL IGG1-PERCP 
ANTİKOR GENEL KAPPA-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL KI67
ANTİKOR GENEL LAMBDA-PE MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL LAMİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL LAMİNİN 
ANTİKOR GENEL LAMİNİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL LAMİNİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL LİSTERİA ANTİSERUM (POLYVALAN O8-H4
ANTİKOR GENEL MACROPHAGE 0.1 ML CONS
ANTİKOR GENEL MEROZİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL MOUSE ANTİ VİLLİN ANTİKORU KONSANTİRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL MOUSE, ANTİ MYO D1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL MOUSE, ANTİ MYO D1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL MOUSE, ANTİ MYO D1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, HUMAN, ANTİ CD38 KONSANTRE LİOFİLİZE (C,+4
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ  PCNA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ  PCNA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ  PCNA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-CADHENİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-CADHENİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-CADHENİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-İNHİBİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-İNHİBİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ A-İNHİBİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ACTH KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ACTH KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ACTH KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ AFP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ AFP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ AFP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ALK-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ALK-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ALK-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ AMİLOİD A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ AMİLOİD A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ AMİLOİD A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ANDROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ANDROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ANDROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ B-CATENİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ B-CATENİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ B-CATENİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BAX KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BAX KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BAX KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-1/CYCLİND1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-1/CYCLİND1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-1/CYCLİND1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-6 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-6 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BCL-6 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BRCA-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BRCA-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ BRCA-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ C-ERB B-2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ C-ERB B-2 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ C-ERB B-2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CA12.5 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CA12.5 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CA12.5 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CALRETİNİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CALRETİNİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CALRETİNİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD10 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD10 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD10 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD13 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD13 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD13 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD138 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD138 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD138 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD14 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD14 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD14 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD141/THROMBOMODULİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD141/THROMBOMODULİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD141/THROMBOMODULİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD15 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD15 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD15 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD16 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD16 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD16 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD1A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD1A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD1A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD2 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD20 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD20 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD20 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD21 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD21 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD21 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD22 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD22 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD22 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD23 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD23 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD23 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD30 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD30 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD30 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD31 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD31 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD31 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD34 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD34 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD34 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD38 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD38 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD38 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD4 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD4 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD4 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD41 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD41 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD41 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD43 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD43 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD43 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD44 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD44 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD44 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45RO KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45RO KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45RO KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45RO-TCELL KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45RO-TCELL KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD45RO-TCELL KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD5 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD5 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD5 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD54 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD54 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD54 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD56 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD57 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD57 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD57 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD61 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD61 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD61 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD63 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD63 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD63 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD68 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD68 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD68 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD7 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD7 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD7 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD79A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD79A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD79A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD99 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD99 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CD99 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CEA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CEA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CEA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CHROM.A AB3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CHROM.A AB3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CHROM.A AB3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 10/13 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 10/13 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 10/13 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 14 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 14 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 14 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 17 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 17 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 17 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 19 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 19 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 19 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 5 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 5 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 5 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 7 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 7 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 7 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 8/18 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 8/18 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK 8/18 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE 1-3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE 1-3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE 1-3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK AE-3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK20 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK20 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CK20 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CMV KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CMV KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ CMV KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ COLL.IV KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ COLL.IV KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ COLL.IV KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DBA 44 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DBA 44 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DBA 44 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DESMİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DESMİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DESMİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DÜZ KAS AKTİNİ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DÜZ KAS AKTİNİ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ DÜZ KAS AKTİNİ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ E-CADHERİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ E-CADHERİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ E-CADHERİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ EBV KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ EBV KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ EBV KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ELAM KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ELAM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ELAM KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ EMA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ EMA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ EMA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FASCİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FASCİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FASCİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FVIIIRAG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FVIIIRAG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FVIIIRAG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FXIII AG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FXIII AG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ FXIII AG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GALACTİN-3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GALACTİN-3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GALACTİN-3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GCDFP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GCDFP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GCDFP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GFAP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GFAP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GFAP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GLYCOP A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GLYCOP A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GLYCOP A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GRANZYMB KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GRANZYMB KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GRANZYMB KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GROWTH HORM KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GROWTH HORM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GROWTH HORM KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GST KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GST KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ GST KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HBME-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HBME-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HBME-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HBSAG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HBSAG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HBSAG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HEPATOCYTE KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HEPATOCYTE KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HEPATOCYTE KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HLA-D KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HLA-D KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HLA-D KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HMB-45 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HMB-45 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HMB-45 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN GLYCOPROTEİN L SUBUNİT CONT.LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN GLYCOPROTEİN L SUBUNİT CONT.LİQUİD (C,+4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN GLYCOPROTEİN L SUBUNİT KULLANIMA HAZIR (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN HMWCK (34BE12) KULLANİMA HAZİR (D +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN MMAC 387 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN MMAC 387 KONSANTRE LİQUID (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN MMAC 387 KULLANIMA HAZIR  (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN MUM 1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN MUM 1 KONSANTRE LİQUID (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN MUM 1 KULLANIMA HAZIR (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN NEUROFLAMENT (SM1,311) CONT.KULLANIMA HAZIR (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN NEUROFLAMENT (SM1,311) CONT.LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ HUMAN NEUROFLAMENT (SM1,311) CONT.LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ICAM KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ICAM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ICAM KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGM KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ IGM KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAPPA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAPPA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAPPA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAS SPESİFİK ACTİN AB-4 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAS SPESİFİK ACTİN AB-4 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ KAS SPESİFİK ACTİN AB-4 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ Kİ 67 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ Kİ 67 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ Kİ 67 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ LAMBDA LİGHT CHAİNS KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ LAMBDA LİGHT CHAİNS KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ LAMBDA LİGHT CHAİNS KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MAGE-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MAGE-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MAGE-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MART-1/MELAN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MART-1/MELAN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MART-1/MELAN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MAST CELL KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MAST CELL KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MAST CELL KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MDR KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MDR KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MDR KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MESOTHELİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MESOTHELİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MESOTHELİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MUCİN2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MUCİN2 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MUCİN2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MUCİN5AC KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MUCİN5AC KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MUCİN5AC KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MYELOİD SP A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MYELOİD SP A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MYELOİD SP A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİCROPHTHALMİA(TRANSCRİPTİON FACTOR) KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİCROPHTHALMİA(TRANSCRİPTİON FACTOR) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİCROPHTHALMİA(TRANSCRİPTİON FACTOR) KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTF KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTF KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTF KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTOCHONDRİA AB KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTOCHONDRİA AB KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ MİTOCHONDRİA AB KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NB84A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NB84A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NB84A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NEUROFİLAMENT KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NEUROFİLAMENT KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NEUROFİLAMENT KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NKCELL  KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NKCELL  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NKCELL  KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NM-23 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NM-23 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NM-23 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NSE KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NSE KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ NSE KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P130 CAS KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P130 CAS KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P130 CAS KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P53 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P53 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ P53 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP(PSAP) KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP(PSAP) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PAP(PSAP) KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PARATHORMON (PTH) KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PARATHORMON (PTH) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PARATHORMON (PTH) KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERFORİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERFORİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERFORİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERİPHERİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERİPHERİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PERİPHERİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PLAP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PLAP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PLAP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA AB6-6 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA AB6-6 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA AB6-6 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ PSA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RB AB-1  KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RB AB-1  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RB AB-1  KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RCC ANT. KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RCC ANT. KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ RCC ANT. KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ S-100 PROTEİNİ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ S-100 PROTEİNİ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ S-100 PROTEİNİ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ S-100 PROTEİNİ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ S-100 PROTEİNİ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ S-100 PROTEİNİ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SERATONİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SEROTONİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SEROTONİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SURFACTAN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SURFACTAN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SURFACTAN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SYNAPTOPHYSİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SYNAPTOPHYSİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ SYNAPTOPHYSİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TELOMERAZ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TELOMERAZ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TELOMERAZ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ THYROGLOB.AB6 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ THYROGLOB.AB6 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ THYROGLOB.AB6 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TIA-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TIA-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TIA-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TRAP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TRAP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TRAP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TTF-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TTF-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TTF-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TYROSİNASE KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TYROSİNASE KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ TYROSİNASE KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ UEA-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ UEA-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ UEA-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VCAM KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VCAM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VCAM KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VEGF KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VEGF KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VEGF KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VİMENTİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VİMENTİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ VİMENTİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ AB12 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ AB12 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ AB12 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ İNSULİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ İNSULİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL, MOUSE, ANTİ İNSULİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ BCL-2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ BCL-2 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ CDX2 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ CDX2 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ CDX2 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ CK5/6 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ CK5/6 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ CK5/6 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ NEU N KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ NEU N KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ NEU N KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ PHH3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ PHH3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ PHH3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ TCR ALPHA SUBUNİT KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ TCR ALPHA SUBUNİT KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONAL,MOUSE, ANTİ TCR ALPHA SUBUNİT KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOCLONOL MOUSE ANTİ CALPONİN  ANTİKORU KONSANTİRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL MONOCLONOL MOUSE ANTİ P16ANTİKORU (16PO7)  KONSANTİRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL MONOCLONOL MOUSE ANTİ P63 ANTİKORU (4A4)  KONSANTİRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL MONOCLONOL MOUSE ANTİ WİLM’S TUMAR PROTEİN  ANTİKORU (WT1)  KONSANTİRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL ANTİ DİSTROFİN I KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL ANTİ DİSTROFİN II KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL ANTİ DİSTROFİN III KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL ANTİ UBIQ (UBİQUİTİN) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ FSH ANTİKORU  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ FSH ANTİKORU  KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ LH ANTİKORU KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ LH ANTİKORU KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ MELAN A ANTİKORU
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ PROLAKTİN ANTİKORU  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ PROLAKTİN ANTİKORU  KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ SİTOKERATİN ANTİKORU
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ TSH ANTİKORU  KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONAL MOUSE ANTİ TSH ANTİKORU  KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL MONOKLONEL MOUSE ANTİ-CD20-PE ANTİKORU CLONE B9E9 
ANTİKOR GENEL MONOKLONEL MOUSE ANTİ-CD3-PE ANTİKORU CLONE UHT1 
ANTİKOR GENEL MPO-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL MYOSİN HEAVY CHAİN (FAST) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL MYOSİN HEAVY CHAİN (SLOW) KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL NEUEROFLAMENT 200 KD KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL NEUEROFLAMENT 200 KD KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL NEUEROFLAMENT 200 KD KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL NEUEROFLAMENT 70 KD KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL NEUEROFLAMENT 70 KD KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL NEUEROFLAMENT 70 KD KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL NEUROFLAMENT 200KD
ANTİKOR GENEL NEUROFLAMENT 70KD
ANTİKOR GENEL NORMAL GOAT SERUM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL ONCOMARK TCRAB/TCRGD/CD3
ANTİKOR GENEL OSTEOKALSİN DİLUENT
ANTİKOR GENEL PANKERATİN KONSANTİRE LİQUİD (C+4)
ANTİKOR GENEL PANKERATİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D+4)
ANTİKOR GENEL PARVOVİRUS B19 lgG
ANTİKOR GENEL PARVOVİRUS B19 lgM
ANTİKOR GENEL PARVOVİRUS DNA
ANTİKOR GENEL PE LABELED ANTİ-HUMAN CD40
ANTİKOR GENEL PE LABELED ANTİHUMAN CD132
ANTİKOR GENEL PE LABELEDS 
ANTİKOR GENEL PGP 9,5 KONSANTİRE LİQUİD (C+4)
ANTİKOR GENEL PGP 9,5 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D+4)
ANTİKOR GENEL PLAP.
ANTİKOR GENEL PLASENTAL LACTOGEN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL PLASENTAL LACTOGEN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL PLASENTAL LACTOGEN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL RABBİT ANTİ ANDROGEN RECEPTOR ANTİKORU KONSANTRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL RABBİT ANTİ DESMİN ANTİKORU KONSANTİRE LİKİT
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL RABBİT ANTİ PAX-5 ANTİKORU KONSANTİRE LİQUİD
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SOMATOSTATİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SOMATOSTATİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SYNAPTOPHYSİN AB4 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SYNAPTOPHYSİN AB4 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SYNAPTOPHYSİN AB4 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SYNAPTOPHYSİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SYNAPTOPHYSİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  SYNAPTOPHYSİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  TDT KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  TDT KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ  TDT KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ALFA -1 ANTİTRİPSİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ALFA -1 ANTİTRİPSİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ALFA -1 ANTİTRİPSİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ AMİLOİD A KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ AMİLOİD A KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ AMİLOİD A KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ B HCG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ B HCG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ B HCG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ B2MG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ B2MG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ B2MG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ BCL-1/CYCLİND1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ BCL-1/CYCLİND1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ BCL-1/CYCLİND1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CALCİTONİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CALCİTONİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CALCİTONİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CD3 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CD3 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CD3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CD8 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CD8 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CD8 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ CK AE3 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ EGFR KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ EGFR KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ EGFR KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ GASTRİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ GASTRİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ GASTRİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ GLUCAGON KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ GLUCAGON KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ GLUCAGON KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HBCAG KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HBCAG KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HBCAG KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HPV KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HPV KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HPV KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HSV I-II KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HSV I-II KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HSV I-II KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HSV-II KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HSV-II KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ HSV-II KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ IGD KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ IGD KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ IGD KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ IGM KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ IGM KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ IGM KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ Kİ 67 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ Kİ 67 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ Kİ 67 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ Kİ 67 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ Kİ 67 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ Kİ 67 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ LGA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ LGA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ LGA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ LYSOZYME KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ LYSOZYME KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ LYSOZYME KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ MYOGLOBİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ MYOGLOBİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ MYOGLOBİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ MYPOX KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ MYPOX KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ MYPOX KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ NDP KİNAZ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ NDP KİNAZ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ NDP KİNAZ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ P63 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ P63 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ P63 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ PANCREATİK POLYPEPTİDE AB-1 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ PANCREATİK POLYPEPTİDE AB-1 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ PANCREATİK POLYPEPTİDE AB-1 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ PROGESTERON RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ S-100 PROTEİNİ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ S-100 PROTEİNİ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ S-100 PROTEİNİ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ SOMATOSTATİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ SV40 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ SV40 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ SV40 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ TDT KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ TDT KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ TDT KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ VEGF KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ VEGF KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ VEGF KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ VIP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ VIP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ VIP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLYCLONAL, RABBİT, ANTİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL POLİKLONAL RABBİT ANTİ HUMAN- IGG-FITC 
ANTİKOR GENEL PROLACTİN
ANTİKOR GENEL PROLACTİN KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL PROLACTİN KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL PRİMER 300 MER 100 NMOL
ANTİKOR GENEL RABBİT ANTİ- PARKİN KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL ROSE BENGAL AGLUTINASYON TESTI
ANTİKOR GENEL SALMONELLA FAKTÖR A
ANTİKOR GENEL SALMONELLA FAKTÖR B
ANTİKOR GENEL SALMONELLA FAKTÖR C
ANTİKOR GENEL SALMONELLA FAKTÖR D
ANTİKOR GENEL SALMONELLA FAKTÖR İ
ANTİKOR GENEL SALMONELLA H FAKTÖR G.M ANTİ-SERUM
ANTİKOR GENEL SALMONELLA O ANTİSERUM FAKTÖR 1
ANTİKOR GENEL SALMONELLA O ANTİSERUM FAKTÖR 12 
ANTİKOR GENEL SALMONELLA O ANTİSERUM FAKTÖR 4
ANTİKOR GENEL SALMONELLA O ANTİSERUM FAKTÖR 5
ANTİKOR GENEL SALMONELLA O ANTİSERUM FAKTÖR 9
ANTİKOR GENEL SALMONELLA POLİVALAN H (A-Z)
ANTİKOR GENEL SALMONELLA POLİVALAN O (A-I)
ANTİKOR GENEL SEQUENCİNG SEPARATİON BUFFER, 4ADET/PAKET (BECKMAN-COULTER, CEQ)
ANTİKOR GENEL SERUMDA SCD30+IGG+ANTI HLA-CLHASS 1+IGG-ANTI HLA-CLASS2+IGGA-ANTİ FAB
ANTİKOR GENEL SHEEP ANTİ MOUSE (FITC)
ANTİKOR GENEL SHİGELLA BOYDİİ ANTİ-SERUM (C1, C2, C3)
ANTİKOR GENEL SHİGELLA DYSENTERİA ANTİ-SERUM
ANTİKOR GENEL SHİGELLA FLEXNERİ ANTİ-SERUM
ANTİKOR GENEL SHİGELLA SONNEİ ANTİ-SERUM
ANTİKOR GENEL SIGKAPPAFITC/CD19PE 
ANTİKOR GENEL SIGLAMBDAFITC/CD19-PE  ANTİ HUMAN IL-10
ANTİKOR GENEL SIGM-FITC
ANTİKOR GENEL SLYM-FITC
ANTİKOR GENEL SOMATOSTATIN RECEPTOR
ANTİKOR GENEL STREPTAVİDİN ALKALİNE PHOSPHATASE  
ANTİKOR GENEL STREPTAVİDİN HORSERADİSH PEROKSİDAZ 
ANTİKOR GENEL STREPTAVİDİN- BİOTİNYLATED HRP 
ANTİKOR GENEL TCR GAMMA/DELTA-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL TCR-ALFABETA-PE
ANTİKOR GENEL TCR-GAMMADELTA-PE
ANTİKOR GENEL TDT KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL TDT KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL TDT KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL TDT-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL TEE COVER KİTİ
ANTİKOR GENEL TIA KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL TIA KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL TIA KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL TRACP
ANTİKOR GENEL TRAP KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL TRAP KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL TRAP KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL TSH KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL TSH KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL TSH KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL VMA
ANTİKOR GENEL VMA,HVA,S-HIAA
ANTİKOR GENEL WT-1 (WILMS TUMOR)
ANTİKOR GENEL YÜZEY MEMBRAN IGM-FITC MONOKLONAL ANTİKOR 
ANTİKOR GENEL ZAP 70 KONSANTRE LİOFİLİZE (C, -20)
ANTİKOR GENEL ZAP 70 KONSANTRE LİQUİD (C, +4)
ANTİKOR GENEL ZAP 70 KULLANIMA HAZIR LİQUİD (D, +4)
ANTİKOR GENEL İMMUNOGLOBULİN MOUSE
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA DELTA-SARCOGLYCAN (NCL-D-SARC)
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA DONKEY ANTİ-GOAT IGG FITC
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA MOUSE ANTİ LAMP 2 MONOCLONAL CONJUGATED CLONE  H4B4 FROM
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA MOUSE ANTİ LAMİN A,C  MONOCLONAL UNCONJUGATED CLONE 131 C3 FROM
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA MOUSE ANTİ-NEBULİN MONOCLONAL UNCONJUGATED CLONE NB2 FROM
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA MOUSE ANTİ-PLECTİN MONOCLONAL UNCONJUGATED CLONE 7A8 FROM
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA MOUSE ANTİ-TİTİN MONOCLONAL CLONE T11 FROM GENE TEX
ANTİKOR İMMUNHİSTOKİMYA RABBİT ANTİ CALPAİN  3 POLYCLONAL UNCONJUGATED FROM GENE TEX
ANTİKOR İMMUNOLOJİ ANTİ-HUMAN DESMOCOLLİN
ANTİKOR İMMUNOLOJİ ANTİ-HUMAN ENVOPLAKİN
ANTİKOR İMMUNOLOJİ ANTİ-PLECTİN
ANTİKOR İMMUNOLOJİ LAMİNİN 5-ALFA-3
ANTİKOR İMMUNOLOJİ LAMİNİN 5-GAMMA-2