Arapça Öğretmenliği mesleği hakkında bilgi


Meslek Adı : Arapça Öğretmeni
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu : PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Alt Ana Grubu : MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI
 
Meslek Kategorisi : EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Birim Grubu : Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda kursiyerlere-öğrencilere belirlenmiş olan programlar çerçevesinde, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik ve pratik Arapça eğitimi veren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Arapça Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,
b) Amaç dilde, öğrenci merkezli olarak Arapça derslerini işlemek,
c) Arapça konuşma, anlama, okuma ve yazma becerisini kazandırmak için öğrencilere-kursiyerlere teorik ve pratik örnekler yaptırmak, testler çözdürmek,
d) Örgencilerin-kursiyerlerin başarılarını ölçmek değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,
e) Öğrencilerine ders saatleri dışında yardımcı olacağı çalışma saatlerini belirlemek ve uygulamak,
f) Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek ve öğrencilerin daha iyi Arapça eğitimi almaları hususunda yol göstermek,
g) Araştırma ve uygulama merkezlerinde, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,
h) Çalıştığı eğitim kurumunda hizmet içi eğitim seminerlerine katılmak,
i) Gerekli durumlarda Arapça dersleri için ek öğretim materyalleri hazırlamak,
j) Arapça dil eğitim-öğretimi ile ilgili bilgi şöleni, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,
k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,     
                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.