Araştırma kapsamına alınan işletmeler


İncelenen İşletmelerde Yıllık Kazançtan Alınabilecek Verginin Hesaplanması Araştırma kapsamına alınan işletmelerde Gelir vergisi veya Stopajının hesaplanabilmesi şarkı sözleri için işletmelerin ürettikleri ürünlerin satış değerlerinin (Brüt Üretim Değeri alınmıştır) yanısıra, Gelir Vergisi matrahını oluşturacak net gelir veya net karları gerekmektedir. V.U.K. uyarınca net gelire, kanunda belirtilen faaliyetler sonucunda elde edilen brüt üretim değerinden, yine kanunda belirtilen masraflar indirildikten sonra ulaşılmaktadır. Bu gelir aynı zamanda vergi mükellefinin Gelir Vergisi matrahını e-devlet oluşturmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmaya alınan işletmelerin brüt üretim değerleri, işletme haberlermasrafları ve net gelirleri (Brüt Üretim Değeri-İşletme Masrafları) hesaplamıştır. Günümüzde, tarımın vergilendirilmesi; basit usulde ve gerçek usul de olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Bu yöntemler arasında seçim yapılabilmesi için bir takım ölçütler belirlenmiştir. Bunlardan ilki, işletme büyüklüğü ölçüleridir (Örneğin; hububat için; taban arazide 900, kıraç arzide 1700 dönüm gibi)(4). İşletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan, ancak bir biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan üreticilerin kazançları da gerçek usulde tesbit edilerek vergilendirilmektedir.