Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Endüstriyel işletmelerin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yapılan üretimden en yüksek verimi elde etmesi için yapılacak araştırma ve geliştirme işlerini planlayan, organize eden ve denetleyen kişidir.      

Yönetici (Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Yeni veya geliştirilmiş üretim ve çeşitli materyallerin kullanımı, teknik yöntemlerin geliştirilmesi konularıyla ilgili, endüstriyel işletme, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kurumların araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek,

b)      Üreticilerin sorularını cevaplandırmak,

c)      Araştırma ve geliştirme politikasının oluşturulmasına katılmak,

d)      Araştırma,programları ve projelerini planlayarak,zaman, personel ve gerek duyulan araç ve mali masrafların tahmini hesabını yapmak,

e)      Genel politika direktiflerine uygun olarak dairenin işlerini yönetmek ve organize etmek,

f)       Çalışacak personelin iş programını hazırlamak ve görev dağıtımını yapmak, çalışmaların iş programına uygunluğunu denetlemek, personelin özlük işlemleri ile ilgilenmek,

g)      Güncel araştırmaların metotların ve sonuçların değerlendirilmesini sağlamak,

h)      İşin geliştirilmesi ve araştırma sonuçlarının uygulanması hakkında pratik metotlar önermek,

i)        Bölgesel araştırma, geliştirme programları düzenlemek,

j)        Uygulama için idare ve çevre halkı ile işbirliği yapmak, araştırma ve geliştirme ile ilgili çalışma programı gereği yapılması istenilen proje ve istatistiksel değerlendirmeleri bilgi işlem merkezlerinde incelemek ve yapılmasını izlemek,

k)      Elde edilen yeni bilgilerin yayın organlarında yayınlanmasına sağlamak,

l)        İşletme gelirlerin arttırılması için elde edilen ürünlerin satışını ve döner sermayenin çalışır durumda olmasını sağlamak,

m)    Amirine ilerlemeler ve tamamlanan işler hakkında vermek,

n)      Bilgi işlem cihazlarının verimli çalışmasını kontrol ederek bitirilen projeleri ilgili birimler göndermek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.