Arazi Topoğrafı mesleği hakkında bilgi


Meslek Adı : Arazi Topoğrafı
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu : PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Alt Ana Grubu : DİĞER SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
 
Meslek Kategorisi : MİMARLAR, MÜHENDİSLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Birim Grubu : Haritacılar ve harita mühendisleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
Hudutları ve yerleri tam olarak tespit edebilmek, haritacılık, inşaat işi, arazi durumunu değerlendirmek veya diğer gayelerin gerçekleşmesine esas teşkil edecek topoğrafik doneleri toplamak üzere yapılan topoğrafik etütlere nezaret ve iştirak eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları

Arazi Topoğrafı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Topoğraf, (Genel) (2148.07)?de belirtilen işlere benzemekle beraber arazide yapılan topoğrafik çalışmalarda ihtisas sahibi olmak,
b) Bina ve diğer inşaatların şehir planındaki krokilerini almak, yerlerini belirlemek,
c) Nivo, topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçmek, notlar almak, eğimini belirlemek,
d) Aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak aydınger kağıdına arazinin haritasını çizmek,
e) Araziye giderek viraj, köprü ve zeminin uygunluğu bakımından incelemeler yapmak, yol güzergahını tespit etmek, hat ablikasyonu yapmak için kazıklar arası mesafeyi ölçmek, tespit ettiği noktaların deniz seviyesine olan yüksekliğini ölçerek kodlandırmak,
f) Hat güzergahını ve kazıklarla tespit edilmiş noktaların avan projesini hazırlayarak belirtmek,
g) Doldurulması gereken yerleri, viraj, köprü olmaya müsait noktaları tespit etmek,
h) Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini tespit etmek, tatbikat projesine işlemek,
i) Arazide yapılan topoğrafik çalışmalarda ihtisas sahibi olmak.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.