Ardiye ve Depolama Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Ardiye ve depolama hizmetleri ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.

Yönetici (Ardiye ve Depolama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)      Müstakil bir hizmet olarak eşya deposu, gümrük deposu, soğuk hava deposu gibi malzeme depoculuğu ile ilgili kurum veya kuruluşların ya da bunun bir veya daha çok sayıdaki şubelerinin faaliyetlerini kendilerine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek,

 

  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.