Argon Kaynakcısı (Tığ Kaynakçısı) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Argon gazı ve tığ cihazları ile metal parçaları çeşitli şekillerde kesen birleştiren veya tamir eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Makine donanım alet ve malzemelerini seçmek, hazırlamak, ayarlamak,
b) Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçalarını işaretlemek,
c) Alevle ya da plazma  ile parçaları kesmek,
d) Parçaları argon kaynağı ile birbirine tutturmak,
e) Argon gazı yardımıyla kaynatılacak metali ergitmek,
f) Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirmek ve telden aldığı ergimiş    metalle parçaları birbirine eklemek,
g) Kaynak yapılan parçanın pürüzlerini düzeltmek,
h) Kullandığı makine alet ve araç gereçlerin bakımını yapmak,   

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.