Arıtma Tesisi İşletme Operatörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, tesisin günlük bakım – kontrolünü yaparak, sıvıların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmaları ile tesisten çıkan çamurun arıtılması işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Arıtma tesisinin  günlük olarak kumanda panolarını, pompalarını, tanklarını, havuzlarını, borularını, klor ünitesini, vanalarını, filtreleri ve ızgaralarını, karıştırıcı ve çamur sıyırıcılarını, hava üfleyicisi  ve hidroforu  kontrol etmek,
b) Arıtma tesisinin  debimetresini, pH metreyi, seviye ölçme, bulanıklık ölçme, oksijen ölçme, bakiye klor ölçme, basınç ölçme,  sıcaklık ölçme aletlerini ve milivoltmetreyi kontrol etmek,
c) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek ve  ölçü aletlerinin  kaliprasyonunu yapmak,
d) Fiziksel arıtma yapmak için sisteme elektrik vermek, ham su pompasıyla sisteme  su vermek, ızgarayı devreye sokarak  katı atıkları uzaklaştırmak,
e) Ön havalandırma sistemini, yağ ve kum tutucuyu  devreye sokmak,
f) Ön çöktürme havuzunu devreye sokmak,
g) Kimyasal ve biyolojik arıtma yapmak için kimyasalları hazırlamak,  suyu reaksiyon tankına almak, kimyasalları suya katmak ve atık suda bakteri üretmek,
h) Suyu çöktürme havuzuna almak, filtrelemek ve dezenfekte etmek,
i) Atık çamur işlemleri yapmak için  çamuru tanka toplamak,
j) Çamuru yoğunlaştırmak ve şartlandırmak,
k) Öamuru susuzlaştırmak ve çürütmek,
l) Çamur ve katı atıkların uzaklaşmasını sağlamak,
 
      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.