ARŞİVCİLİK bölümü hakkında bilgi


ARŞİVCİLİK
Programın Amacı

Arşivcilik programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri
sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve
yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Arşivcilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılda kütüphanecilik programında
okutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge ve belgebilim, kataloglama ve sınıflama,
bilgisayar gibi dersler verilir. Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.

Gereken Nitelikler

Arşivcilik programında okumak isteyen öğrencilerin, sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili,
sözel düşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü kimseler olmaları ve bir yabancı dil
bilmeleri eğitimde başarılarını artırır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin kapalı yerlerde
çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları da gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Arşivcilik programını bitirenlere “Arşivci” unvanı verilir.
Arşivci, arşive gelen kitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre
sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere
gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek
çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki
malzemenin bakım ve temizliğinin sağlanması gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları

Arşivciler, devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev
alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere
duyulan gereksinimi de artırmaktadır.