Arşivcilik mesleği hakkında bilgi


ARŞİVCİ
_______________________________________________________________TANIM
Resmi ve özel kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili belgeleri sınıflandıran, koruyan ve yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.
GÖREVLER
– Arşive gelen belgeleri (kurumlar arası veya uluslararası anlaşmalar,
genelgeler, kanun ve yönetmelikler, tapu kayıtları vb.) tarih, konu ve
ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırır,
– Belgelerin bozulmadan korunması için gereken önlemleri alır,
bozulanların onarılmasını sağlar,
– Osmanlıca ya da yabancı dilde yazılmış belgeleri Türkçe’ye çevirerek
veya çevrilmesini sağlayarak kullanıma hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar,
– Fotokopi makinesi,
– Mikro film,
– Cilt,
– Belge onarım aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Arşivci olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili ve bu alanda başarılı,
– Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine sahip,
– Sistemli ve düzenli çalışabilen,
– Kapalı yerlerde, tek başına çalışmaktan rahatsız olmayan,
– Dikkatli ve titiz,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Arşivciler belgelerin saklandığı, kapalı ve loş, bazen tozlu olabilen büroda, çoğunlukla yalnız çalışırlar. Görevlerini sürekli okuyarak yürütürler.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Arşivciler Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü, askeri arşivler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin “Arşivcilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Arşivcilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS)Arşivcilik lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Arşivcilik lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Sosyoloji, Tarih, Psikoloji vb. sosyal bilim dallarında temel bilgi kazandırıcı derslerle Kütüphaneciliğin Tarihi, Okul Kütüphaneleri, Halk Kütüphaneleri, Kataloglama ve Sınıflandırma, Kütüphane Mevzuatı, Çocuk edebiyatı vb. kütüphanecilik programı derslerini alırlar. Daha sonra belge ve belge bilim, bilgisayar gibi dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME
– Kamu sektöründe çalışan arşivciler görev yaptıkları birimde yönetici
olabilirler.
– Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan kişiler
doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra
yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
– Arşivlerin bilgisayara yüklenerek bir arada toplanması, böylece levha,
sayfa, cilt vb. gibi arşiv çalışmalarının yıpranma, yoklama ve
kaybolmasının önlenmesi ve arşivlerin korunması amacı ile bilgisayar
arşivciliğinin yaygın hale gelmesi beklenmektedir.
– Ayrıca uluslararası bilgisayar ağı kurularak ülke arşivlerinin her ülke
tarafından araştırılması ve izleme imkanı sağlayacak bir bilgisayar
sisteminin oluşturulmasına çalışılmaktadır.
– Bu alanda bilgisayar bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından
faydalanabilirler.
– Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız
veya mecburi hizmet karşılığı burs verilmektedir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arşivciler 9. derecenin 1.
kademesinden ücretle işe başlamaktadırlar.
– Özel sektörde ise ücretlerde değişkenlikler bulunmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.