Aruba hakkında bilgiler


ARUBA

Konum: Karayipler’de, Karayip Denizinde bir ada, Venezuela’nın kuzeyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 12 30 Kuzey enlemi, 69 58 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 193 km²
kara: 193 km²
su: 0 km²
Sınırlar komşuları: 0 km
Kıyı uzunluğu: 68.5 km
İklimi: tropikal deniz
Arazi yapısı: Sınırlı bitki örtüsüne sahip, düz, tepelikli bir araziye sahiptir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Jamanota Dağı 188 m
Toprakları: tarıma elverişli: %7
otlaklar: %0
ormanlar: %0
diğer: %93 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 0.01 km²
Doğal afetler: Tropikal fırtınalar

Nüfus: 70,007 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaşlar: %21.29 (erkek 7,709; kadın 7,193)
15-64 yaşlar: %68.52 (erkek 23,111; kadın 24,859)
65 yaşlar ve üzeri: 1%0.19 (erkek 2,954; kadın 4,181) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.64 (2001 verileri)
Cinsiyet oranı: doğumlar: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.07 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.93 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.71 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.93 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 6.39 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ulus: Arubalı
Nüfusun etnik dağılımı: Karayip yerlileri ile beyazların karışımı %80
Dinler: Roma Katolikleri %82, Protestanlar %8, Hinduistler, Müslümanlar, Museviler
Diller: Flemenkçe (resmi), Papiamento (İspanyol, Portekiz, Hollanda, İngiliz lehçesi), İngilizce (yaygın), İspanyolca
Okur yazar oranı: Toplam nüfus: %97

Ülke ismi: Aruba
Bağımlılık durumu: Hollanda Krallığına bağlıdır.
Yönetim biçimi: parlamenter demokrasi
Başkent: Oranjestad
Bağımsızlık günü: yok (Hollanda’ya bağlıdır)
Milli bayram: Bayrak günü, 18 Mart
Anayasa: 1 Ocak 1986
Hukuk sistemi: Hollanda Medeni hukuku ve İngiliz Genel hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu kuruluşlar: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Ekonomiye genel bakış: Turizm Aruba ekonomisinin başlıca desteğidir. Offshore bankacılık ve petrol arıtma da önemli sektörlerdendir.
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.2 (2000 verileri)
İş gücü: 41,501 (1997 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Genellikle işgücü otel ve restoranlarda, toptan – perakende ticarette ve arıtım işlerinde yoğunlaşmıştır.
İşsizlik oranı: %0.6 (1999 verileri)
Endüstri: turizm, gemi taşımacılığı, petrol arıtımı
Elektrik üretimi: 450 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 418.5 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: aloe; çiftlik hayvanları; balık
İhracat tutarı: 2.2 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, sanatsal eserler ve koleksiyonlar, makineler ve elektrik araç – gereçleri, ulaşım araçları
İhracat ortakları: ABD %42, Kolombiya %20, Hollanda %12 (1999)
İthalat tutarı: 2.5 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Makineler, elektrik araç – gereçleri, arıtım ve tekrar ihracat için ham petrol, kimyasallar, gıda ürünleri
İthalat ortakları: ABD %63, Hollanda %11, Hollanda Antilleri %3, Japonya (1999)
Dış borç tutarı: 285 milyon $ (1996)
Para birimi: Aruban Guldeni/Florini (AWG)
Para birimi kodu: AWG
Mali yıl: Takvim yılı

Kullanılan telefon hatları: 33,000 (1997)
Telefon kodu: 297
Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 6, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 50,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 20,000 (1997)
Internet kısaltması: .aw
Internet kullanıcıları: 4,000 (2000)

Demir yolları: 0 km
Kara yolları: toplam: 800 km
asfalt: 513 km
asfalt olmayan: 287 km
Deniz yolları: yok
Limanlar: Barcadera, Oranjestad, Sint Nicolaas
Hava alanları: 1 (2000 verileri)