Asansör Bakım ve Arıza Elemanı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Asansör Bakım Ve Arıza Elemanı, her türlü asansörün emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlıyacak bakım ve onarım işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asansör Bakım Ve Arıza Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Asansörün arızasını belirlemek için şebeke gerilimini, kat kapı ve camlarını, nihai şalteri, asansör kumanda tablosunu kontrol  etmek, asansörü test için çalıştırmak ve arızalı parçayı belirlemek,
b) Asansörün elektrik arızasını belirlemek için  sigorta devrelerini kontrol etmek,
c) Asansör köprü diyotu / kondansatörü, kontaktör / röleyi, kabin duyu / prizi, kabin / kat buton yerini, emniyet devesi kontakların, faz koruma / kaçak akım rölesini, asgari, tam, aşırı  yük / basınç kontaklarını, kuyu içi bilgi şalterini, flexible kabloyu ve elektronik kartı arızalı olması durumunda değiştirmek,
d) Asansörün mekanik arızasını gidermek için  fren balatasını ve millerini, tahik kasnağını, makinenin büte rulmanını, halatları, hız regülatörünü, kabin / ağırlık patenlerini arızalı olması durumunda değiştirmek,
e) Asansörün periyodik bakımını  yapmak için kabin aydınlatması, alarm sistemi, kabin butonyer fonksiyonlarını kontrol etmek,
f) Kapı  ve kat seviye ayarlarını yapmak ve sinyalizasyon sistemini kontrol etmek,
g) Makine ve motor yağlarını tamamlamak,
h) Dişli grubu ve akuple bağlantı elemanlarını, hız sistemini ve paraşüt sisteminin  çalışmasını, halatları ve askı elemanlarını, fren sistemini ve tahrik kasnak kanallarını kontrol etmek, rayları yağlamak,
i) Kabin, kuyu içi ve makine dairesi aydınlatmasını kontrol etmek,
j) Asansörü temizlemek ve hizmete almak,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.