Asansör Görevlisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
– Çok katlı bina, gökdelen ,kule ve hastanelerde vb. gibi yapılarda bulunan asansörleri sevk ve idare eden kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asansör Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Asansör kullanan kişi veya kişileri  güler yüzlü karşılamak,
b) İşletmecinin tespit ettiği kılık ve kıyafete uymak,
c) Asansöre binen kişilerin sorularını cevaplamak,
d)  Asansöre biniş ve inişlerde düzeni sağlamak,
e)  Asansör butonlarına basarak sevk ve idareyi sağlamak,
f) Asansörün temizliğini yapmak ve düzenli olmasını sağlamak,
g) Gerekli emniyet tertibatını açmak ve asansörü hazır hale getirmek,
h) Acil durumlarda asansördeki kişilerin tahliyesini sağlamak,
i) Arıza durumunu telsizle teknik servise bildirmek ve arızanın giderilmesini sağlamak,
j) Asansöre kapasitesi üzerinde yük almamak,
k) Asansör uyarı düğmesi ve cihazına göre uygulama yapmak
l) Asansördeki basit arızaları gidermek,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.