Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Asansörlerin mekanik kısımlarının ve elektrik tesisat şemalarının planlarını incelemek,
b) Asansörleri oluşturan parçaları birleştirmek, asansör boşluğuna yerleştirmek,
c) Asansörün son kontrollerini yapmak, sistemi çalıştırmak,
d) Asansörde meydana gelen arızaları tespit etmek, değişmesi gereken parçalarını değiştirmek,
e) Asansörün normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,
f) Yapılan işin maliyet hesabını yapmak,
g) Çalışırken gerekli uyarı levhalarını asmak,
h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.