Asansör Montörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Asansör Montörü, her tür asansörün montajına ve işletmeye alınmasına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asansör Montörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite  gerekliliklerine uygun olarak:
a) Kullanılacak araç, gereç ve takımları hazırlamak ve malzeme kontrolü yapmak,
b) Asansörün raylarının, kapılarının, kuyu dibi tamponlarının, makine motorunun, karşı ağırlığının ve hız regülatörünün montajını yapmak,
c) Halat deliklerini açmak, taşıyıcı ve regülatör halatlarının ve kabinin  montajını  yapmak,
d) Kapı ekipmanlarını takmak ve asansörü revizyonda çalıştırmak,
e) Asansörün elektrik aksamından nihai şalterin, kumanda tablosunun, kat seçicilerinin  ve  kuyu içi mecburi seçicilerinin  montajını yapmak,
f) Makine dairesinin  elektrik tesisatını, kuyu elektrik tesisatını ve kumanda tesisatını yapmak,
g) Kapı kilitleri,fiş kontaklarının montajını yapmak,
h) Emniyet devrelerini, faz koruma rölesini ve toprak kaçak rölesini, termik şalteri ve nihai şalteri, kapıları ve alarm sistemini kontrol etmek,
i) Asansörün ince ayarlarını yapmak ve devreye  almak,
j) Paraşüt deneyi yapmak ve asansörü işletmeye almak,

       vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.