Âsâr-ı Şerîfe kelimesinin anlamı manası ne demektir hakkında bilgi

Peygamber efendimiz ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. (Bkz. Emânât-ı Mukaddese)