Asayiş Polisi mesleği tanımı hakkında bilgi

Meslek Tanımı :
Asayiş Polisi, asayişi etkileyen ve polisin takibini gerektiren suç durumlarında, kanuni mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, suça el koyma, olay araştırması yapma, olay failini yakalama, gözaltına alma, ifade alma ve adliyeye sevk işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Asayiş Polisi, asayişi etkileyen ve polisin takibini gerektiren suç durumlarında, kanuni mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, suça el koyma, olay araştırması yapma, olay failini yakalama, gözaltına alma, ifade alma ve adliyeye sevk işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asayiş Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Olay yerini tespit etmek ,
b) Olayın devamını ve kargaşayı önlemek,
c) Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamak,
d) Olay yerini muhafaza altına almak,
e) Olay yeri görgü ve tespit tutanağı düzenlemek,
f) Olayla ilgili kimlik tespiti yapmak,
g) Suç delillerini belirlemek, muhafaza etmek,
h) Olay taraflarından ve tanıklarından bilgi almak,
i) Şüpheli şahısları belirlemek,
j) Olayla ilgili teknik bilgi toplamak,
k) Olay failini tespit etmek,
l) Maddi delilleri hukuki anlamda kullanılır hale getirmek (suç aletlerinin balistik incelemesinin yapılmasını sağlamak, delillerin biokimya incelemesinin yapılmasını sağlamak vb.),
m) Failin bulunduğu yeri tespit etmek,
n) Yakalama planı yapmak,
o) Çevre güvenliği almak,
p) Yakalama mahalline girmek,
q) Faili etkisiz hale getirmek,
r) Olay failini gözaltına alma işlemlerini yapmak,
s) Sanığı ifade almaya hazırlamak, sanık ifadesini almak, sanık ifadesini değerlendirmek,
t) Sanığa olay tatbikatı yaptırmak,
u) Tahkikat dosyasını hazırlamak,
v) Tahkikat dosyası ve sanığın savcılığa sevkini yapmak ve adliye işlemlerini takip etmek,
w) Şubeler ve kurumlar arası yazışmaları yapmak, adli ve idari evrakların kaydını tutmak, asayişle ilgili verileri bilgisayara girmek, suç defteri tutmak vb. idari işlemleri yapmak,
x) Önleyici güvenlik hizmetlerini yürütmek
vb.  görev ve işlemleri yerine getirir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir