Asbest ve Mevzuatı ile İlgili Çalışma Yapılması


Asbest mevzuatı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi; Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Revize Edilmesi

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B130İSG00000000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Standart Dosya Planı
285020000
Hizmetten Yararlananlar
Vatandas, Kamu Kurumlari, Özel Sektör
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No:3146 Madde No :12)
2. Mevzuat :
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No:6331 Madde No :30)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
İlk Başvuru Makamı
Paraf Listesi
Unvan 1
Uzman
Unvan 1
Uzman Yardımcısı
Unvan 2
Daire Başkanı
Unvan 3
Genel Müdür Yardımcısı
İmza / Onay
Genel Müdür
Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar
Birim :
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar
Kurum :
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
Üniversiteler
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
Konfederasyonlar
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
Sivil Toplum Kuruluşları
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI (SGK)
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Kurum :
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yazışma Amacı :
Görüş İstenmesi
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
1 ay
Yıllık İşlem Sayısı
1
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
Hayır