Asfalt Çatı İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Çatıları bir kat çatı kağıdı ve sıcak katran, bir kat stabilize malzemesi olmak üzere kat kat kaplayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Çatı İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Çatı kaplaması üzerine mop, fırça veya başka bir araçla sıcak katran sürmek,
b) Bunun üzerine bütün çatıyı kaplayacak ve kenarları birbiri üzerine binecek tarzda çatı kağıdı sermek  ve yapıştırmak,
c) Çatı kağıtlarını çatı köşelerine veya borular, bacalar yahut diğer kısımlar etrafına uyacak şekilde kesmek,
d) Tayin edilmiş kaplama kalınlığına göre çatıya bir kat katran ve bir kat kağıt olmak üzere kat kat kaplamak,
e) Çatı yüzü ile duvarlar arasındaki açıya uyacak şekilde çinko veya kalın katranlı kağıt kesmek ve bunları yerlerine sermek,
f) Son kat üzerine kalınca bir kat sıcak katran dökmek ve üzerine tırmık veya sert bir süpürge ile stabilize malzemesi yaymak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.