Asfalt Plenti Operatörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Asfalt plenti ile karışım hazırlama, kapak ayarı yapma, hazırlanan karışımı ısıtma ve elde edilen ürünü plenti çıkış ağzından nakliye araçlarına boşaltma işlemlerini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Plenti Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı doğrultusunda, karışımların hangi oranda yapılacağını ve bitümlü malzemenin ne miktarda verileceğini tespit etmek,
b) Gerekli karışımı hazırlamak için sıcak ve soğuk silo kapak ayarlarını yapmak,
c) Karışımı ısıtmak için brülörleri yakmak, kullanılacak akaryakıt ve madeni yağların yeterli miktarda bulundurulmasını sağlamak,
d) Yöntemine uygun olarak oluşturduğu malzemeyi plenti çıkış ağzından nakliye aracına boşaltmak,
e) Çalışma bitiminde karıştırıcı silonun, mamul malzeme silosunun, sıcak silonun ve tamburdaki malzemelerin boşaltılmasını sağlamak,
f) Soğuk silonun sürekli dolu olmasını sağlayarak  karışımın bozulmamasını sağlamak,
g) Kullandığı malzemenin cinsine dikkat etmek, değişiklik durumunda dizayndaki  değişikliği ilgililere haber vermek,
h) Kullanılan makine araç gereç ve ekipmanın basit bakımlarını ve temizliğini yapmak,
i) Kullanılan makine araç gereç ve ekipmanın gerekli yağlama işlerinin yapılması, kayış gibi parçalarının değişiminin yapılmasını sağlamak,
j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

         vb. görev ve işlemleri yerine getirir.