Asgari Geçim indirimi kimler faydalanabilir yararlanabilir


Asgari Geçim indiriminden kimler faydalanabilir, yararlanabilir, kimler yararlanamaz, faydalanamaz, Asgari Geçim indirimi kimleri kapsar ?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Ancak,
-Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz
-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler faydalanamaz
-Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler k., 4490 Türk uluslararası gemi sicili k., 4691 Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamaz
-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 yararlanamazlar