Asgari Geçim indirimi tutarı hesaplaması miktarları oranları


Asgari geçim indirimi hesaplama oranları hesaplaması yüzdesi oranı tutarı şöyledir;
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
-Mükellefin kendisi için % 50’si,
-Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
-Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5?i
-Diğer çocuklar için % 5’i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine  karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12?ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.