Asit Buharı Makinesi İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Renkli basmaları ve boyalı kumaşları asit buharından geçirerek, renklerini değiştiren veya koyulaştıran bir makineyi çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asit Buharı Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kumaş ucunu makine üzerindeki  kılavuzlardan geçirip veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,
b) İlgili ventilleri açıp ve makineye buhar göndererek ısıyı belirli dereceye çıkartmak,
c) Kullanacağı asiti buhar deposuna döküp, makineyi çalıştırmak,
d) Makinenin çalışmasını ve kumaşın makine içersindeki asit buharından geçişini izlemek,
e) Buhardan geçerek rengi değişen kumaşı sık sık kontrol etmek,
f) Kontrol neticesine göre işlemi uzatıp veya durdurmak,
g) Kumaşı makineden çıkartıp makineyi temizlemek,
h) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.