Asitleyicilik mesleği hakkında bilgi


Meslek Adı : Asitleyici (Petrol ve Gaz Kuyuları)
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu : YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Alt Ana Grubu :
 
Meslek Kategorisi : FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ
 
Meslek Birim Grubu : Maden ve metalurji teknikerleri ve teknisyenleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
-Petrol ve gaz kuyularının asitle muamele ederek bunların verimini artıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asitleyici (Petrol ve Gaz Kuyuları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kuyuların tabaka oluşumunu ve durumunu incelemek,
b) Gereken asitin miktarını ve kalitesini, kuyunun asitle hangi noktadan, ne süre ile ve hangi metoda göre muamele edileceğini tespit ve tavsiye etmek,
c) İşyerinde asitleme teçhizatını kurmak,
d) Asitlerin karıştırma tertibatı içinde karıştırılmasına nezaret ve yardım etmek,
e) Borular içerisinden kuyu dibine ve kuyunun gereken tabakalarına asit pompalamak ve asitleme işleminin bitiminde fazla asidi dışarı taşımak,         vb. görev ve işlemleri yerine getirir.