Asker er

İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.