Asker er


İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.