Askeralma Dairesi Başkanlığı hakkında bilgi


Asker olmaya elverişli her bireyin ve askerlik görevini devam ettiren askerlerle ilgili her türlü işlemlerin yanı sıra, ülke savunmasıyla alakalı birçok işlemi Askeralma Dairesi Başkanlığı yerine getirmektedir.
Askeralma Dairesi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, barışta ve seferde askerlik yükümlülüğüne ilişkin işlemlerini yürürlükteki mevzuata göre icra etmek, Askeralma konularında Millî Savunma Bakanı ve Karargâhına müşavirlik yapmak ve karargâh hizmetlerini yürütmek, her yıl silâh altında bulundurulacak yedek subay, erbaş/er miktarını, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre temin etmek, erbaş/erleri kuvvetlere ve sınıflara ayırmak, kanun, yönetmelik ve yönerge gibi askeralma ile ilgili mevzuatın güncelleştirilmesini sağlamak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli olan personel ile bunların ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetler ve gazilerin madalya işlemlerini yürütmek, Askeralma Teşkilâtını sevk ve idare etmek gibi görevleri icra etmek amacıyla kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Asker Alma Dairesi Başkanlığı
Internet Sitesi
http://www.asal.msb.gov.tr/
Telefon
Work+903124026100
Yazışma Adresi
Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar
  Çankaya ANKARA TÜRKİYE