Askere Erken Sevk Dilekçesi Örneği


Erken Sevk Dilekçesi Örneği

 

 ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

…………………..’den dolayı(Buraya Erken Sevk isteme nedeni yazılır) biran önce silah altına alınmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Tarih

 

 Ad ve Soyadı – İmza

 

Kimlik  Bilgisi  :
………İli, ………….İlçesi, ………….Köyü/Mahallesi nüfusuna kayıtlı ………..(Baba adınız) oğlu ………………..(Ad ve Soyadınız)

 

Adres               :
Buraya açık adresiniz ve telefon numaranız yazılır.