Askeri ecnebi

Bir devlete nazaran, kendi tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.