Askeri ecnebi


Bir devlete nazaran, kendi tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.