Askeri hava değişimi tecavüzü

Hava değişimi bitimini müteakip kıt?asına sevkini yaptırmayanlar ile sevkini    yaptırdığı halde altı tam gün içinde birliğine katılmayanlardır.