Askeri haymatlos


Hiçbir devlet tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.