Askeri haymatlos

Hiçbir devlet tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.