Askerlik ertelemesinde orta ve yükseköğretim kurumlarındaki azami öğrencilik süreleri

Orta
ve yükseköğretİm kurumlarIndakİ  azamİ öğrencİlİk
sürelerİ:

Öğretim
kurumu

Eğitim
öğretim süresi

Azami
öğrencilik süresi

Orta
öğretim kurumları

Yıl

Sömestr-dönem

Yıl

Sömestr-dönem

3

6

5

10

4

8

6

12

Yüksek
öğretim kurumları

2

4

4

8

4

8

7

14

5

10

8

16

6

12

9

18