Asma Köprü Kablo İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Asma köprüler inşasında kullanılan tel halatları yapan ve ayarlayıp yerine takan bir grup içinde çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asma Köprü Kablo İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bağlama noktasında çelik kovalarla mücehhez nihayetsiz bir kablo çemberini köprü bomuna bağlayan bir palangaya hareket veren makine operatörüne talimat vermek,
b) Teli karşı tarafa aşırılan diğer tellere uyacak tarzda yerleştirerek ucunu bir kurbağacıkla tespit etmek,
c) Teli kurbağacıkla germek ve istenilen gerginlik elde edilince telin ucunu orada evvelce  birleştirilmiş tellerin ucuna bağlamak,
d) Teli kurbağacıktan çıkarmak ve toplu hale gelmiş tel yığınını yuvarlak ağızlı maşalarla sıkarak kablo demeti haline getirmek,
e) Aynı işlemi kabloyu teşkil edecek tel adedi tamamlanıncaya kadar tekrar etmek,
f) Kablo demetinin etrafına hidrolik sıkma tertibatını geçirmek ve çalıştırmak,
g) Tellerin meydana getirdiği demete silindirik  bir şekil vermek ve kablonun uçlarını telle boğmak.

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.