Asma Tavan Ustası (Metal) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Yapıların iç mekanlarda ses, ısı yalıtımı estetik görünüm ve göz estetiğini bozan görüntüleri gizlemek, dengeli aydınlanma yapmak amacı ile çelik asma tavan yapan nitelikli kişi.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Asma Tavan Ustası (Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Mimari tasarım yapmak,
b) Çelik profilleri yerleştirmek ,
c) Alçı plakalarını yerleştirmek,
d) Üst döşemede ısı yalıtımı yapmak,
e) Yapılarda iç bölümlerde klima kanalları, pis su ve kalorifer tesisat borularına gizlemek,
f) Klima kanallarında hava akımından dolayı oluşan ses ve gürültüyü gidermek amacı ile ses yalıtımını yapmak,
g) Kat yüksekliği kotu fazla olan hacimlerde yükseklik kotunu azaltarak daha kolay ısınmasını sağlamak,
h) Fiziki mekanda konfor sağlamak,
i) İyi bir şekilde aydınlanma sağlamak,
j) Dengeli aydınlanma yaparak enerji tasarrufu sağlamak,
k) Yapılan işin maliyetini hesaplamak,
l) Mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek,

     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.