Assign ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Atama. Bilgisayar üzerinde bir alana veya değişkene değer atanması. Örnek , Excel programında A1 hücresine istediğiniz bir değeri ASSIGN edebilirsiniz .