ASTRONOM mesleği hakkında bilgi


Bilimsel araştırmalar ve araştırmalar sonucunda pratik uygulamaları geliştirmek için, gök cisimlerinin cesameti, kitleleri, şekilleri, durumları, uzaklıkları, hareketleri medarı, terkip ve yapılarını inceleyen kişidir.

Astronom işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Galaksi, yıldız sistemleri, güneş diğer yıldızlar, gezegenler, diğer uydular ve gökle ilgili olguları, optik ve radyo teleskopuna takılan kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre gibi özel araçlarla boyutları, kütleleri, şekil, kompozisyon, yapı, derece, parlaklık ve hareketleri gözetlemek,

b)      Göreceli durumları hesaplayarak incelenen gök cisimlerinin yörüngelerini hesaplamak,

c)      Havacı ve denizcilere, yıldızlar, gezegenler, ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplamak,

d)      Evren , yıldız sistemleri, yıldızların yapısı ve gelişmesi, uzay ve zaman arasındaki ilişki, gök cisimlerinin hareketleri hakkında teorik olarak  inceleme ve araştırmalar yapmak,

e)      Spektroskoplar, fotometreler, bolometreler ve radyasyon kaydedici diğer aletlerle donatılmış teleskoplardan faydalanarak yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin ısılarını, parlaklıklarını, kimyasal terkip ve iç yapılarını incelemek,

f)       Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimleyip güneşteki patlamaları ve şiddetini tespit etmek,

g)      Astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretleyip lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçerek lekeleri gruplandırıp, leke grupları ve  sayısından rölatif sayıyı bulmak,

h)      Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükleyip çıkan sonuçları belirli sürelerde milletlerarası güneş verileri toplama merkezine göndermek,

i)        Bilimsel araştırmalarda kullanmak için foto elektrik  fotometre ile değişen yıldızların ışık değişimlerini incelemek,

j)        Astronomi araştırmaları için elektronik araçlar, mekanik, optik düzenlemeler yapabilir ve  astronomi biliminin belirli bir alanında uzmanlaşabilir,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.